För våra kunder är detta viktigt:

 • Regelbundenhet
 • Lågt timpris
 • I största mån samma personal
 • Ingen framkörningsavgift i tätorterna Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla eller Göteborg.
 • Ingen fakturaavgift
 • Ni får en personlig uppdragsansvarig

För att Bekväm ska kunna hålla detta måste vi:

 • Ha långsiktig planering. Därför kan inga av- eller ombokningar ske under gällande tvåveckorsperiod (udda-jämn vecka).
 • Önskar man byta dag, tid eller utöka sin tid skickas önskmål om detta till hemservice@bekvam.se tas det med i kommande planering.
 • Ni har ert uppdrag på en fast tid varje eller varannan vecka
 • Uppdraget omfattar minst 2 timmar/tillfälle och minst 4 timmar/månad
 • Ni ger Bekväm friheten att planera in er tid när det är mest effektivt för oss så vi kan mininera restider mellan kunder

Avbokningsregler

Avbokning kan endast ske för kommande tvåveckorspersiod (udda-jämn vecka). Vi senare avbokning debiteras full taxa.

Ombokning

Tillfälliga ombokningar av tid tillåts inte. Vill man på sikt byta dag, tid eller utöka sin tid skickar man önskemål om detta till hemservice@bekvam.se så tar detta med i framtida planering.

Betalningsvillkor

 • Fakturering sker månadsvis i efterskott
 • Betalningsvillkor 10 dagar netto
 • Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift om 50:- samt dröjsmålsränta enligt gällande referensränta + 8%. Sedvanlig kreditprövning kan komma att göras
 • Vid utnyttjande av skatteavdraget för hushållsarbete tillämpas Fakturamodellen, läs mer här vad det innebär

Har vi framkörningsavgift?

 • Ingen framkörningsavgift om ni bor i tätorterna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Göteborg eller Falköping
 • Bor ni utanför tätorterna debiteras framkörning med 3:50 kr/km
 • Individuella överenskommelser förekommer

Utrustning & material

 • Ingen avgift för kem & utrusning tas ut för genomförande av normalt veckostäd, övriga priser enl gällande prislista
 • Priserna gäller vardagar 06:30-17:30. Priser för annan tid offereras separat
 • Faktiska kostnader i samband med uppdrag faktureras, t ex tippningsavgift etc

Kontakta oss!

Kontakta oss idag och så kan du vara igång redan imorgon.