Vad är PH-skalan?

pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton det vill säga en extra H+). Lösningar med låga pH-värden är sura, och de med höga kallas basiska. Lösningar som har pH 7 (vid 25 °C) kallas neutrala.

Zlatan: ”Skam för fotbollen” | Zlatan | Frankrike | Internationellt | Fotboll | Sportbladet | Aftonbladet

Zlatan: ”Skam för fotbollen” | Zlatan | Frankrike | Internationellt | Fotboll | Sportbladet | Aftonbladet.

Testar att blogga kring en artikel i aftonbladet!

//Mattias

Mattias testar inlägg

dags att lägga sig, om man inte vill sova ute, kan man göra ett INLÄGG…

Error: map could not be loaded - a map with the ID does not exist. Please contact the site owner.

Kontakta oss!

Kontakta oss idag och så kan du vara igång redan imorgon.