10 april, 2015 Mattias Andersson

Vad är PH-skalan?

pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton det vill säga en extra H+). Lösningar med låga pH-värden är sura, och de med höga kallas basiska. Lösningar som har pH 7 (vid 25 °C) kallas neutrala.

Kontakta oss!

Kontakta oss idag och så kan du vara igång redan imorgon.