För våra kunder är detta viktigt:

 • Regelbundenhet
 • Lågt timpris
 • I största mån samma personal
 • Ingen framkörningsavgift i tätorterna Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla eller Ljungskile

För att Bekväm ska kunna hålla detta måste vi:

 • Ha långsiktig planering. Därför debiteras sena avbokningar.
 • Önskar man byta dag, tid eller utöka sin tid skickas önskmål om detta till kundservice@bekvam.se tas det med i kommande planering.
 • Ni har ert uppdrag på en fast dag varje eller varannan vecka
 • Uppdraget omfattar minst 2 timmar/tillfälle och minst 4 timmar/månad
 • Ni ger Bekväm friheten att planera in er tid när det är mest effektivt för oss så vi kan minimera restider mellan kunder

Öppettider för kundtjänst:

Våra öppettider för vår kundtjänst är:
Måndagar – Fredagar: 7-10

Ni kan nå oss på kundservice@bekvam.se, 0521-727250 eller övriga nummer på hemsidan.

Avbokningsregler

Avbokning kan endast ske minst 1 vecka innan ert städtillfälle. Vi senare avbokning debiteras full taxa.

Ombokning

Blir ni sjuka eller får förhinder kan ni boka om ifall mån av tid finns. Vill man på sikt byta dag, tid eller utöka sin tid skickar man önskemål om detta till kundservice@bekvam.se så tar detta med i framtida planering.

Röda dagar

Vi på Bekväm jobbar inte på röda dagar. Infaller ert städ på en röd dag så kontakta oss via kundservice@bekvam.se.

Betalningsvillkor

 • Fakturering sker månadsvis i efterskott
 • Betalningsvillkor 10 dagar netto
 • Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift om 50:- samt dröjsmålsränta enligt gällande referensränta + 8%. Sedvanlig kreditprövning kan komma att göras
 • Vid utnyttjande av skatteavdraget för hushållsarbete tillämpas Fakturamodellen, läs mer här vad det innebär

Har vi framkörningsavgift?

 • Ingen framkörningsavgift om ni bor i tätorterna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Ljungskile.
 • Bor ni utanför tätorterna debiteras framkörning med 3:50 kr/km
 • Individuella överenskommelser förekommer

Utrustning & material

 • Ingen avgift för kem & utrusning tas ut för genomförande av normalt veckostäd, övriga priser enl gällande prislista
 • Priserna gäller vardagar 06:30-17:30. Priser för annan tid offereras separat
 • Faktiska kostnader i samband med uppdrag faktureras, t ex tippningsavgift etc

Kontakta oss!

Kontakta oss idag och så kan du vara igång redan imorgon.